Frågor & Svar (FAQ)

Vanliga Allmänna Frågor

Hur kan jag få mer information om vilka projekt Takspolarna har utfört?

Svar: Under rubriken Nyheter, finns alla Takspolarnas pågående och avslutade projekt. Våra anställda lägger ständigt upp bilder och nyheter där från våra nuvarande projekt och du kan även kika på vår Facebook sida.

Har Takspolarna god kreditvärdighet, säkerhet & försäkring?

Svar: Vi använder alltid godkänd säkerhetsutrustning. Alla våra anställda är fullt utbildade. Vi är fullförsäkrade.

Takspolarna grundades 2012 och är ett dotterbolag till Avloppsjouren som grundades 2009, vi har kreditvärdighet AA; som är näst högsta möjliga kreditvärdighet. Se gärna nedan för alla möjliga kreditvärdigheter ↓

AAA – Högsta kreditvärdighet
Endast aktiebolag kan nå AAA (Trippel-A). Bolaget ska dessutom omsätta mer än 2 miljoner, ha varit verksamt i minst 10 år och dessutom ha nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

AA – God kreditvärdighet
AA (Dubbel-A) är den högsta rating ett handels-, kommanditbolag och enskild firma kan få. För aktiebolag krävs en omsättning över 1 miljon och nyckeltal som ligger över branschens genomsnitt.

A – Kreditvärdig
För att uppnå A (Enkel-A) krävs nyckeltal som ligger på eller nära branschens genomsnitt.

AN – Nystartat bolag
Ges ut till nystartade företag där ingen negativ information finns.

B – Kredit mot säkerhet
Ges ut till företag med nyckeltal som ligger under branschens genomsnitt och till företag där negativ information finns.

C – Kredit avrådes
Ges till företag som har stora betalningsproblem, förbrukat aktiekapital, konkursengagemang samt till företag med nyckeltal som långt understiger branschgenomsnittet. Företag som har allvarliga revisorsanmärkningar får också rating C.

(-) – Ej fastställd rating
Rating fastställs inte på företag där viktig information saknas, är inaktuell eller på företag som inte är aktiva.

Är Takspolarna och Avloppsjouren samma företag?

Svar: Ja, Takspolarna är ett dotterbolag till Avloppsjouren.

Vi delar växel och planeringskontor så du behöver bara ha en kontakt och ett telefonnummer. Vi har olika huvudansvariga däremot för våra dotterbolag och den takansvarige för Takspolarna heter Daniel och du når honom via telefon eller e-post på:

0705 – 36 77 65 Daniel@Takspolarna.se

Besök Avloppsjouren på Avloppsjouren.se


Vanliga Frågor Angående Takspolning

Byter ni ut trasiga pannor?

Svar: Ja, vi byter ut era trasiga takpannor! har ni några frågor, så säg bara till takteknikern som kommer och tvättar taket.

Kan man använda ROT på ert arbete?

Svar: Absolut kan man avända ROT på våra tjänster. Vi hjälper er med att ansöka om ROT.

Har ni säkerhet och försäkring?

Svar: Vi använder alltid godkänd säkerhetsutrustning. Alla våra anställda är fullt utbildade.

Takspolarna är ett dotterbolag till Avloppsjouren, vi har kreditvärdighet AA; som är näst högsta möjliga kreditvärdighet. Se gärna nedanför för alla möjliga kreditvärdigheter  ↓

AAA – Högsta kreditvärdighet
Endast aktiebolag kan nå AAA (Trippel-A). Bolaget ska dessutom omsätta mer än 2 miljoner, ha varit verksamt i minst 10 år och dessutom ha nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

AA – God kreditvärdighet
AA (Dubbel-A) är den högsta rating ett handels-, kommanditbolag och enskild firma kan få. För aktiebolag krävs en omsättning över 1 miljon och nyckeltal som ligger över branschens genomsnitt.

A – Kreditvärdig
För att uppnå A (Enkel-A) krävs nyckeltal som ligger på eller nära branschens genomsnitt.

AN – Nystartat bolag
Ges ut till nystartade företag där ingen negativ information finns.

B – Kredit mot säkerhet
Ges ut till företag med nyckeltal som ligger under branschens genomsnitt och till företag där negativ information finns.

C – Kredit avrådes
Ges till företag som har stora betalningsproblem, förbrukat aktiekapital, konkursengagemang samt till företag med nyckeltal som långt understiger branschgenomsnittet. Företag som har allvarliga revisorsanmärkningar får också rating C.

(-) – Ej fastställd rating
Rating fastställs inte på företag där viktig information saknas, är inaktuell eller på företag som inte är aktiva.

Hur lång garanti lämnar ni på utfärdad takspolning?

Svar: Vi lämnar upp till 10 års garanti beroende på förutsättningarna för ditt tak.

I vissa fall så finns det träd, buskar eller liknande som påverkar livslängden på ditt tak.

Hur ofta bör man underhålla sitt tak?

Svar: Vi tycker man bör behandla sitt tak varannat år, för att slippa mossa och andra påväxter.

Man behöver inte tvätta om det då, det räcker man gör en grönfri behandling.

En sådan behandling varar i ca 2-3 år beroende hur miljön är runt om. Bor man nära skog och vatten så sliter det på behandlingen snabbare på grund av den fuktiga miljön.

Får man bättre pris om man är flera fastighetsägare i ett område som går ihop och beställer era tjänster?

Svar: Ja det är klart man får, för då kan vi planera det lättare och slipper köra en massa mil med vår utrustning.

Hur lång tid tar det att tvätta ett tak?

Svar: Det är svårt att ge ett direkt svar på denna fråga då det kan variera beroende på många olika variabler, bland annat beroende på hur stort taket är och hur lutningen är på taket. Men generellt så brukar det ta lite drygt en dag att behandla ett tak.

Varför ska man tvätta sitt tak?

Svar: Först och främst så gör man det för att man inte ska få frostsprängningar.

Det innebär att takpannorna spricker på grund av att mossan binder vatten. När det blir temperaturskillnader så fryser mossan till is och då kan pannorna spricka.

För det andra så lyfter det utseendet på hela huset.


Vanliga Frågor Angående Grön-Fri Behandling

Kan man använda Grön-Fri på plåt/takpapp också utan att det påverkar det materialet?

Svar: Ja, det går alldeles utmärkt. Grön-Fri påverkar normalt inga byggnadsmaterial negativt.

När är det bäst att behandla med Grön-Fri?

Svar: Så snart som möjligt. Årstid, temperatur etc. har ingen betydelse så länge det inte är minusgrader och frost på ytorna. Om det är mycket växter kring ytan som ska behandlas är det en fördel att göra det tidigt på våren eller på hösten när växterna inte fått blad eller har tappat dem.

Vid vilken temperatur kan man använda Grön-Fri?

Svar: Det bör vara plusgrader både i luften och på materialet du behandlar.

Det regnade en stund efter jag behandlade taket med Grön-Fri, måste jag göra om det nu?

Svar: All påväxt som träffas av Grön-Fri dör, så det gör inte så mycket om det kommer lite regn. På förpackningen står det att behandling bör undvikas om kraftigt regn förväntas inom 12 timmar. Helst bör Grön-Fri få verka så länge som möjligt. Vätskan bör torkar upp innan regnet kommer. Det är ju dock inte alltid lätt att planera detta.

Jag har en dricksvattenbrunn på gården. Kan Grön-Fri påverka vattnet?

Svar: I mycket olyckliga fall kan naturligvis medlet komma in i brunnen, dock att det på vägen hinner spädas ut till så låga koncentrationer att det inte kan på något sätt skada djur eller människor. Medlet dödar dock bakterier i brunnen vilket väl snarast är en fördel, åtminstone om det handlar om farliga bakterier.

Vi har en bevattningstunna kopplat till taket, ska jag koppla bort den efter behandling med Grön-Fri?

Svar: Ja, du bör ha den bortkopplad i minst 6 månader. Känsliga blommor kan påverkas av den Grön-Fri som spolas av med regnvattnet. Har ni takavvattningen kopplad till en damm bör den kopplas bort minst ett år.

Är det farligt om min hund eller katt slickar på en yta som behandlats med Grön-Fri?

Svar: Nej, den mängd som en hund kan få i sig genom att slicka på en yta är så små att husdjuret inte tar någon som helst skada av den. Det samma gäller det som kan tänkas fastna på tassarna. Dock bör de inte beträda ytorna precis efter behandling innan det har torkat upp.

Hur påverkar Grön-Fri mina växter?

Svar: Känsligheten mellan olika växter och därför bör man undvika att medlet kommer i kontakt med sådana växter man håller kärt. Grön-Fri påverkar klorofyllet på blommande blad, de blir vitprickiga om de träffas av sprutdimma. Vanligt gräs t.ex. vissnar och blir gult, efter någon vecka växer det som vanligt igen.

Jag har behandlat min trätrall med Grön-Fri, algerna dör men kommer tillbaka redan efter några månader, varför?

Svar: Grön-Fri dödar all påväxt som blir träffat och gör att nya alger inte kan etableras på ytan. De döda algerna skiftar färg till grått försvinner för det mesta utan att man behöver tvätta ytan. Hur lång tid det tar varierar beroende på ytans egenskaper. Samma gäller för hur lång tid det tar för att påväxten kommer tillbaka, ytans läge och egenskaper har stor betydelse. Efter en tid, när Grön-Fri har gjort sitt jobb bryts de aktiva ämnen ner och det är den rena ytan som bidrar till effekten framöver. Det är en ständig kamp mot naturen och alger etablerar sig på ytor utomhus som är fuktiga under längre perioder, detta händer även på helt nya ytor. En trätrall under är en typisk sådan yta, framför allt lite äldre trätrall med nedbrutna träfibrer och smuts på ytan. Så det är inget fel på produkten, den gör sitt jobb, dvs. dödar det som växer. Det är många andra faktorer som gör att det kommer tillbaka snabbare än förväntat, det främsta är att ytorna ständigt är fuktiga. Vissa ytor måste man behandla oftare än andra.