Frågor & Svar (FAQ)

Vanliga Frågor Angående Takspolning

Byter ni ut trasiga pannor?

Svar: Ja, vi byter ut era trasiga takpannor! har ni några frågor, så säg bara till takteknikern som kommer och tvättar taket.

Kan man använda ROT på ert arbete?

Svar: Absolut kan man avända ROT på våra tjänster. Vi hjälper er med att ansöka om ROT.

Har ni säkerhet och försäkring?

Svar: Vi använder alltid godkänd säkerhetsutrustning. Alla våra anställda är fullt utbildade.

Takspolarna är ett dotterbolag till Avloppsjouren, vi har kreditvärdighet AA; som är näst högsta möjliga kreditvärdighet. Se gärna nedanför för alla möjliga kreditvärdigheter  ↓

AAA – Högsta kreditvärdighet
Endast aktiebolag kan nå AAA (Trippel-A). Bolaget ska dessutom omsätta mer än 2 miljoner, ha varit verksamt i minst 10 år och dessutom ha nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

AA – God kreditvärdighet
AA (Dubbel-A) är den högsta rating ett handels-, kommanditbolag och enskild firma kan få. För aktiebolag krävs en omsättning över 1 miljon och nyckeltal som ligger över branschens genomsnitt.

A – Kreditvärdig
För att uppnå A (Enkel-A) krävs nyckeltal som ligger på eller nära branschens genomsnitt.

AN – Nystartat bolag
Ges ut till nystartade företag där ingen negativ information finns.

B – Kredit mot säkerhet
Ges ut till företag med nyckeltal som ligger under branschens genomsnitt och till företag där negativ information finns.

C – Kredit avrådes
Ges till företag som har stora betalningsproblem, förbrukat aktiekapital, konkursengagemang samt till företag med nyckeltal som långt understiger branschgenomsnittet. Företag som har allvarliga revisorsanmärkningar får också rating C.

(-) – Ej fastställd rating
Rating fastställs inte på företag där viktig information saknas, är inaktuell eller på företag som inte är aktiva.

Hur lång garanti lämnar ni på utfärdad takspolning?

Svar: Vi lämnar upp till 10 års garanti beroende på förutsättningarna för ditt tak.

I vissa fall så finns det träd, buskar eller liknande som påverkar livslängden på ditt tak.

Hur ofta bör man underhålla sitt tak?

Svar: Vi tycker man bör behandla sitt tak varannat år, för att slippa mossa och andra påväxter.

Man behöver inte tvätta om det då, det räcker man gör en grönfri behandling.

En sådan behandling varar i ca 2-3 år beroende hur miljön är runt om. Bor man nära skog och vatten så sliter det på behandlingen snabbare på grund av den fuktiga miljön.

Får man bättre pris om man är flera fastighetsägare i ett område som går ihop och beställer era tjänster?

Svar: Ja det är klart man får, för då kan vi planera det lättare och slipper köra en massa mil med vår utrustning.

Hur lång tid tar det att tvätta ett tak?

Svar: Det är svårt att ge ett direkt svar på denna fråga då det kan variera beroende på många olika variabler, bland annat beroende på hur stort taket är och hur lutningen är på taket. Men generellt så brukar det ta lite drygt en dag att behandla ett tak.

Varför ska man tvätta sitt tak?

Svar: Först och främst så gör man det för att man inte ska få frostsprängningar.

Det innebär att takpannorna spricker på grund av att mossan binder vatten. När det blir temperaturskillnader så fryser mossan till is och då kan pannorna spricka.

För det andra så lyfter det utseendet på hela huset.